Meghatalmazások: minden olyan dokumentum, mely az autónkkal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges egy másik természetes személy, vagy cég számára. A dokumentumok megnyitásához, letöltéséhez kérjük kattintson a Letöltés feliratokra!

Meghatalmazások, Tájékoztatók:

Kárügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetén:
Baleseti bejelentő (kék-sárga), gépjármű-kárbejelentő lap forgalmi engedély másolat, vezetői engedély másolat, törzskönyv másolat, hitel vagy lizing esetén bank neve és szerződésszáma, meghatalmazás kárfelvételre és meghatalmazás pénzfelvételre.

Céges gépjármű esetén:
Baleseti bejelentő (kék-sárga), gépjármű-kárbejelentő lap forgalmi engedély másolat, vezetői engedély másolat, törzskönyv másolat, hitel vagy lizing esetén bank neve és szerződésszáma, meghatalmazás kárfelvételre és meghatalmazás pénzfelvételre. Aláírási címpéldány másolat, Társasági szerződés első 1., 2. oldal.

Gépjármű javítását csak abban az esetben áll módunkba megkezdeni, ha a biztosító írásban visszaigazolja fizetési kötelezettségét, Ön megküldte részünkre a szükséges dokumentumokat. Illetve a bank megadta az engedélyt a javításra. Amennyiben a javítást ezek hiányában rendeli meg, illetve a gépkocsi elkészültekkor valamelyik dokumentum nem áll rendelkezésünkre a javítási költség Önt terheli.

A javított gépjármű átadására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a javítási számlából a biztosító által esetlegesen levont tételek befizetésre kerülnek (Pl.: Önrész, ÁFA, avulás, illetve kiegészítő biztosítás hiányából adódó levonások, stb…)

Amennyiben a Biztosító Társaság utólag megtagadja egyes tételek kifizetését a számla végösszegéből (avulás, önrész módosítás). Ezen összegek megfizetése Önt terheli.

Gépjármű kárfelvétel abban az esetben díjmentes, amennyiben társaságunknál végzik el a javítást, ellenkező esetben társaságunk fent tartja a jogot, hogy ügyintézési díjat számoljon fel, melynek mértéke a javítási kalkuláció bruttó végösszegének 3%-a.

Totálkáros gépjármű ügyintézési díja 20.000 Ft Bruttó

Káranyagot 6 hónapig őrzünk meg. Sérült, mozgásképtelen gépkocsit 8 napig díjmentesen tárolunk, azt követően 2.000 Ft Br./ napidíj fejében tároljuk.

Köszönjük megértését és együttműködő segítségét.


Vizsga Meghatalmazás Természetes személy | Letöltés
Vizsga Meghatalmazás Társadalmi szervezet | Letöltés
Meghatalmazás Biztósításhoz | Letöltés
Nyilatkozat eggyezség | Letöltés
Nyilatkozat ÁFÁ-val kapcsolatosan | Letöltés
Biztosításhoz tájékoztató | Letöltés